bg

De passie van
Willem Pancras

Greve is een oude bekende naam in de Neder-
landse schoenenbranche. Deze schoenen zijn
op een mooie ambachtelijke manier en op een
modieuse leest vervaardigd . Voornamelijk de
kleuring van dit paar spreekt mij aan. Een
beetje kleur hoort mijns inziens bij het leven.